Fra Hell til Å 

Mange rorbuer som finnes i Å idag, i tillegg til det gamle gamle Salteriet og Brygga, lå tidligere noen kilometer sørover i Lofoten, i det gamle fiskeværet Helle (også kalt Hell).
Fiskerne etablerte seg her for å hindre at gevinsten på fisket skulle svinne bort i skatter og avgifter til lokale embedsmenn og kjøpmenn, og dyre priser på overnatting og livsopphold.
Bygdene på Helle forble aktivt, men de vanskelige boforholdene gjorde at folket søkte om økonomisk støtte til fraflytting i 1949. Stortinget bevilget befolkningen penger til fraflytting. Ved fraflyttingen fra Helle og de andre stedene på yttersida ble hus og naust revet og tatt med for å bygges opp igjen der folk så slo seg ned, og dermed sto bare hustufter og båtstøer igjen. Les mer…

Kjøpmenn og hverdagsfolk

Før det ble bygget veier mellom bygda og resten av samfunnet var det én familie som styrte bygda. De rike kjøpmennene i Ellingsen-familien hadde enerett til å importere og eksportere varer og tørrfisk, noe som gav dem stor rikdom og innflytelse. Disse solgte proviant til fiskerne og kjøpte fangsten deres, eksporterte fisken til utlandet mens de importerte vitale nødvendigheter. Ellingsen-familien ble kalt for «nessekonger», småkonger i Lofoten, og var en viktig del av det økonomiske systemet som varte til langt inn til midten av 1900-tallet.

Norges Fiskevær & Ellingsen-godset

Ellingsen-godset som huset nessekonge-familien er nå fullstendig restaurert og står støtt som et viktig historisk landemerke i bygda. Tallrike andre bygninger som torskelever fabrikken, bakeriet og jern smien er restaurert og åpne for besøkende. Kom og utforsk Å og opplev dette sjarmerende fiskeværet.